Firma

Firmę Structura – Biuro Inżynierskie założyłem w 2010r. Swoje doświadczenie zdobyłem pracując u różnych inwestorów i wykonawców

O mnie:

  • Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
  • Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • Jestem Członkiem Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Jestem Członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Jestem absolwentem studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami” w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu
  • Jestem absolwentem studiów podyplomowych „Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC” na Politechnice Wrocławskiej
  • Ukończyłem kurs obsługi programu Microsoft Project