Odbiór lokalu, mieszkania i domu

Odbiór domu, podobnie jak odbiór mieszkania czy lokalu usługowego polega na sprawdzeniu jakości wykonanych prac. Zaczynamy od pomiarów geometrii pomieszczeń tj. kątów, pionów i poziomów (płaszczyzn posadzek). Następnie sprawdzane są uszkodzenia mechaniczne okien i szyb, jak również prawidłowe ich funkcjonowanie. Kolejne czynności odbioru domu związane są z oceną właściwego montażu grzejników oraz ich ewentualnych uszkodzeń. Sprawdzane są otwory drzwiowe, jakość drzwi wejściowych oraz ich prawidłowy montaż. Punktem obowiązkowym odbioru domu jest sprawdzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, opisy w rozdzielniach elektrycznych i rozmieszczenie gniazd elektrycznych zgodnie z projektem. Na płycie balkonowej lub tarasie sprawdzany jest odpowiedni spad.

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania od dewelopera to ostatni, ale bardzo ważny etap w procesie zakupu. Należy pamiętać, że to właśnie w tym momencie emocje związane z otrzymaniem kluczy do upragnionego mieszkania mogą zaburzyć właściwą ocenę jakości pracy dewelopera. Warto jest zatem powierzyć odbiór techniczny mieszkania osobie, która dokona profesjonalnych pomiarów i krytycznym okiem wskaże wszelkie nieprawidłowości. Odbiór nieruchomości przez specjalistę pozwoli zaoszczędzić nerwów i pieniędzy przy późniejszych pracach wykończeniowych.

Sprawdzenie tynków, kąty płaszczyzny

Kontrola tynków polega na sprawdzeniu jednolitości struktury, katów, pionów i płaszczyzn. Sprawdzenie tynków na suficie odbywa się wizualnie, na specjalne życzenie klienta sprawdzenie odbywa się za pomocą łaty 2m

Sprawdzenie poziomów posadzek

Kontrola posadzek polega na sprawdzeniu poziomów i rozmieszczenia dylatacji

Sprawdzenie balkonów, spadków

Na balkonach kontrolowany jest spadek i jakoś wykonania okładzin jeśli są w standardzie lub jakoś płyt balkonowych prefabrykowanych

Sprawdzenie stolarki okiennej, grzejników i montaż parapetów

Stolarka okienna jest kontrolowana pod względem prawidłowości pracy i montażu. Kontrolowane są uszkodzenia mechaniczne ram i rys na szybach. Sprawdzany jest montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych jeśli są w standardzie. Kontrolowany jest sposób montażu grzejników

Drzwi wejściowe i wewnętrzne

Kontroli podlega sposób montażu drzwi wejściowych, prawidłowość pracy i sposób wykończenia wokół ościeżnicy. Kontrolowane są wymiary szerokość i wysokość pod drzwi wewnętrzne

Sprawdzenie wentylacji

Pomiar ciągu w wentylacji grawitacyjnej odbywa się w porze zimowej

Sprawdzenie rozmieszczenia gniazd elektrycznych i podejść kanalizacyjnych zgodnie z rzutami

Na życzenie klienta jeśli dysponuje rzutami branżowymi mieszkania w branżach elektrycznej i sanitarnej, sprawdzeniu podlegają lokalizacje gniazd elektrycznych,punktów świetlnych i włączników, podejść pod armaturę sanitarną i zgodność zamontowanych grzejników z projektem. Jeśli instalacja elektryczna jest pod prądem to sprawdzeniu podlega również napięcie w gniazdach

Protokół odbioru

Wykryte podczas odbioru usterki spisywane są na protokole odbioru i przekazywane są klientowi. Jeśli klient wymaga może być sporządzona dokumentacja fotograficzna. Na życzenie klienta może być też wykonany pomiar powierzchni mieszkania. Pomiar przesyłany jest klientowi w ciągu 2 dni od odbioru

Wylicz cenę odbioru mieszkania

Cena

0PLN

Opcje dodatkowe dot. mieszkania

Opcje dodatkowe dot. domu

Wiadomość została wysłana!

Nie udało się wysłać wiadomości.

Informacje dodatkowe

W przypadku dojazdu poza granice Wrocławia cena liczona jest od 50PLN wzwyż.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%.