Przegląd budowlany i opinia techniczna

Przegląd budowlany jest obowiązkowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Mówi o tym art. 62 Prawa Budowlanego. Podczas przeglądu budowlanego sprawdzane są poszczególne elementy obiektu budowlanego w zależności od tego, jaki przegląd wykonujemy.

Ustawa określa częstotliwość i rodzaj przeglądu budowlanego w zależności od powierzchni obiektu.

Opinia techniczna jest wykonywana w momencie, gdy jakiś element ulegnie uszkodzeniu. Opinia techniczna jest wykonywana na potrzeby oceny, z jakiego powodu dany element uległ uszkodzeniu, jak również w jaki sposób i przy pomocy jakich środków i metod można go doprowadzić do właściwego stanu technicznego.

W ramach prowadzonej działalności oferuję kompleksowe usługi związane z procesem inwestycyjnym

Kierowanie budową zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.

 • Kontrola kosztów i harmonogramu
 • Kontrola BHP
 • Doradztwo przy wyborze materiałów budowlanych
 • Wyszukiwanie, negocjacje i wybór wykonawcy

Nadzór inwestorski

 • Realizowanie inwestycji w systemie „gospodarczym” bez angażowania Generalnego Wykonawcy
 • Kontrola jakości prac
 • Dokonywanie odbiorów okresowych i końcowych

Sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego

 • Reprezentowanie Inwestora we wszelkich instytucjach
 • Sprawowanie kontroli nad budową i wykonawcą
 • Koordynacja prac wykonawcy i inspektora nadzoru
 • Koordynacja prac związana z kosztami i harmonogramem

Nadzory bankowe

 • Przygotowanie raportu wstępnego
 • Kontrola kosztów budowy i płatności dla wykonawcy
 • Przygotowanie raportów w czasie trwania realizacji
 • Przygotowanie raportu końcowego

Zarządzanie projektem

 • Koordynacja prac w fazie projektowania
 • Przygotowanie budżetu i harmonogramu
 • Wystepowanie w imieniu inwestora w różnego rodzaju instytucjach
 • Kontrola procesu budowlanego
 • Finalne rozliczenie inwestycji

Dokonywanie przeglądów budowlanych

 • Dokonywanie okresowych przeglądów obiektów przemysłowych
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku – rozdział 6

Termowizja

Badania kamerą termowizyjną pozwala wykryć mostki termiczne w obiektach budowlanych a tym samym dokonać wymaganch napraw i znacznie zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Termografia uważana jest obecnie za jedną z najbardziej efektywnych metod pomiaru temperatury na odległość.